Responsible Care

Hyvinvointi, kauneus, tutkimus ja innovaatio ovat aina olleet Cosmetica Srl.:n, Diego dalla Palma PROFESSIONAL RVB SKINLAB –tuotteiden valmistajan, toimintatavan keskeisiä periaatteita.

Visiona kokonaisvaltainen näkemys yksilön ja maailman suhteen: yhteiskunta ja ympäristö käsi kädessä. Tämän vision myötä Cosmetica Srl.:n vakaa mielipide on, että on tärkeää auttaa kehittämään innovatiivista, kestävää ja kilpailukykyistä kosmetiikkateollisuutta. Kyky arvostaa kuluttajien kauneutta sekä tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnan hyvinvointia.

Näihin arvoihin perustuen Cosmetica Srl. haluaa edelleen etsiä ja innovoida ympäristörasituksia vähentäviä vaikutuksia tuotannon, kulutuksen sekä tuhlauksen suhteen, jotta uudet sukupolvet hyötyvät planeettamme kauniista resursseista.

Uskossa kehitykseen ja ”ei planeettaa vaikuttaviin” innovaatioihin Cosmetica Srl. noudattaa yrityspolitiikkaa, joka pohjautuu kestävään kehitykseen, ekotehokkuuteen ja ekoyhteensopivuuteen. Tähän linkittyy myös standardituotantojen jatkuva parantaminen sekä kaikkien työntekijöiden sitoutuminen ympäristönsuojeluteemaan.

Cosmetica Srl.:n strategia on harkitseva veden ja uusiutuvista lähteistä saadun energian käyttö sekä raaka-aineiden ja materiaalien ekoyhteensopivuus, jotka tulevat jäljitettävistä istutuksista. Lisäksi toimintaan kuuluu vastuullinen kaupan hallinta, reilu kauppa, joka kunnioittaa paikallista väestöä sekä kasvupaikkojen luonnon monimuotoisuutta. Cosmetica Srl. valitsee huolella työntoimittajat, suosien niitä, jotka tarjoavat ammattia epäedullisessa asemassa oleville työntekijöille.

Uusi askel tällä matkalla on ollut Cosmetica Srl.:n saama merkintä: Responsible Care. Se on kemianteollisuuden kansainvälinen ohjelma, joka tukee kestävää kehitystä pohjautuen arvoihin: turvallinen tuotanto, hyvinvoiva henkilöstö ja vastuu tuotteesta koko elinkaaren ajan.

Innostuneesti ja avoimesti Cosmetica Srl. sekä Camilla Aho Oy Ab haluaa informoida teitä tästä vastuullisuudesta. Tämä vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden menestykseen markkinoilla.
Kauneutta, joka katsoo eteenpäin!

responsible-care